Cẩm nang tuyển sinh năm học 2022 – 2023

Nhằm giúp cho học sinh quan tâm hiểu thêm về chế độ, chính sách của học sinh Trung cấp.

Nội dung cẩm nang gồm có: (Nội dung chi tiết)

  • Đối tượng và hình thức tuyển sinh.
  • Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển.
  • Những chính sách cho học sinh.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo: () về giới thiệu, mô tả các ngành nghề đào tạo phổ biến và thông tin chung của các Trường.