Sứ Mạng – Tầm Nhìn

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được, các nhà cái uy tín đổi thưởng xây dựng định hướng phát triển đến năm 2025 như sau:

Vision Transformation Daystarng 580x349

Tầm nhìn

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương trở thành đơn vị đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước, tiếp cận với trình độ công nghệ, khoa học của các nước tiên tiến trên thế giới.

Sứ mạng

Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng là cơ sở đào tạo trình độ trung cấp đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trong nước, khu vực và quốc tế. Là cơ sơ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, giúp người học đạt được mục tiêu nghề nghiêp và có cơ hội học tập suốt đời.

Tamnhinsumenh1
Mục Tiêu 818x460

Mục tiêu

Xây dựng Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng trở thành trường đào tạo kỹ năng nghề chất lượng cao có uy tín trong nước, hướng tới xây dựng Nhà trường trở thành trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.