Nghề Hệ Trung cấp
Nghề Hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
MAY CÔNG NGHIỆP
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
MAY CÔNG NGHIỆP ÁO GIÓ 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: (2-4-6) Hoặc (3-5-7)
1 tháng 1.000.000đ
MAY CÔNG NGHIỆP SƠ MI 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 1.000.000đ
MAY THUN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 1.000.000đ
MAY DA 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 1.000.000đ
VẮT SỔ 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 1.000.000đ
MAY GIA DỤNG:
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
MAY SỬA TRANG PHỤC 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: (2-4-6) Hoặc (3-5-7)
1 tháng 1.000.000đ
MAY CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 700.000đ
MAY SƠ MI QUẦN TÂY NỮ 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 800.000đ
MAY SƠ MI QUẦN TÂY NAM 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 800.000đ
MAY THỜI TRANG CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 900.000đ
MAY THỜI TRANG NÂNG CAO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 900.000đ
MAY THỜI TRANG TỰ CHỌN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 1.100.000đ
MAY ViỆT PHỤC – HOA PHỤC 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1.5 tháng 1.400.000đ
MAY ĐẦM THỜI TRANG 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1.5 tháng 1.500.000đ
CHUYÊN ĐỀ VEST NỮ  8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 1.200.000đ
MAY CHUYÊN SÂU NỮ 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
12 tháng 8.000.000đ
MAY CHUYÊN SÂU NAM 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
8 tháng 7.000.000đ
THIẾT KẾ THỜI TRANG:
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
MAY CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: (2-4-6) Hoặc (3-5-7)
1 tháng 700.000đ
THIẾT KẾ RẬP ÁO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.000.000đ
THIẾT KẾ RẬP QUẦN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 900.000đ
THIẾT KẾ RẬP VÁY 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
1 tháng 900.000đ
THIẾT KẾ RẬP ĐẦM THỜI TRANG 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
6 tuần 1.500.000đ
THIẾT KẾ THỜI TRANG TRẺ EM 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
6 tuần 1.400.000đ
THIẾT KẾ THỜI TRANG VIỆT PHỤC – HOA PHỤC 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
6 tuần 1.400.000đ
THIẾT KẾ RẬP SOIRRE CƯỚI 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
2 tháng 3.000.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
TRANG TRÍ BÁNH KEM CĂN BẢN 18g30 – 20g30 Khai giảng thường xuyên
Ngày học: Thứ 2-4-6
110 giờ 1.650.000đ  
TRANG TRÍ BÁNH KEM BẰNG CÁC ĐƯỜNG VIỀN VÀ HOA CĂN BẢN 18g30 – 20g30 5 tuần 500.000đ
TRANG TRÍ BÁNH KEM BẰNG CÁC ĐƯỜNG VIỀN VÀ CÁC DẠNG HOA NÂNG CAO 18g30 – 20g30 5 tuần 550.000đ
TRANG TRÍ BÁNH KEM HÌNH THÚ, CẢNH VÀ NGƯỜI 18g30 – 20g30 5 tuần 600.000đ
TRANG TRÍ BÁNH KEM NÂNG CAO 18g30 – 20g30 110 giờ 2.100.000đ
TRANG TRÍ BÁNH KEM VỚI THÚ MINI 18g30 – 20g30 5 tuần 650.000đ
TRANG TRÍ BÁNH KEM VỚI THÚ NỔI 12 CON GIÁP 18g30 – 20g30 5 tuần 700.000đ
TRANG TRÍ BÁNH KEM BẰNG HÌNH THÚ CHẤM 18g30 – 20g30 5 tuần 750.000đ
TỈA RAU CỦ QUẢ CĂN BẢN 18g30 – 20g30 110 giờ 1.650.000đ
TỈA HOA VĂN, ĐƯỜNG VIỀN CĂN BẢN 18g30 – 20g30 5 tuần 500.000đ
TỈA CÁC LOẠI HOA CĂN BẢN 18g30 – 20g30 5 tuần 550.000đ
TỈA CÁC LOẠI CÂY CẢNH, CHIM CHÓC 18g30 – 20g30 5 tuần 600.000đ
TỈA RAU CỦ QUẢ NÂNG CAO 18g30 – 20g30 70 giờ 1.400.000đ
TỈA VÀ TRANG TRÍ TRÁI CÂY TRÊN BÀN ĂN 18g30 – 20g30 1 tháng 700.000đ
TỈA 12 CON GIÁP 18g30 – 20g30 1 tháng 700.000đ
CẮM HOA CĂN BẢN 18g30 – 20g30 102.5 giờ 1.650.000đ
CẮM CÁC DẠNG HOA CĂN BẢN 18g30 – 20g30 4 tuần 500.000đ
CẮM HOA BÀN TIỆC 18g30 – 20g30 5 tuần 550.000đ
KẾT HOA HỘI NGHỊ KHAI TRƯƠNG 18g30 – 20g30 5 tuần 600.000đ
KẾT HOA NÂNG CAO  18g30 – 20g30 75 giờ 1.500.000đ  
KẾT BÓ HOA CÔ DÂU 18g30 – 20g30 5 tuần 700.000đ
KẾT CỔNG HOA, XE HOA, HOA TRÊN BÁNH CƯỚI 18g30 – 20g30 5 tuần 800.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP MÓNG TAY
Đợt 1 đóng 3.145.000đ
Đợt 2 đóng 3.000.000đ
Đợt 3 đóng 2.000.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
7,5 tháng 9.050.000đ  trọn khóa giảm 10% HP còn 8.145.000đ
KỸ THUẬT LÀM ĐẸP MÓNG TAY – CHÂN
Đợt 1 đóng 2.000.000đ
Đợt 2 đóng 1.400.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
4 tháng 3.400.000đ
KỸ THUẬT LÀM MÓNG CB 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
22 buổi 700.000đ
KỸ THUẬT LÀM MÓNG NC 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
22 buổi 1.000.000đ
KỸ THUẬT SƠN HOA VĂN 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
22 buổi 500.000đ
KỸ THUẬT ĐÍNH HỘT 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
22 buổi 1.200.000đ
KỸ THUẬT ĐẮP MÓNG TAY – SƠN SHELLAC
Đợt 1 đóng 3.000.000đ
Đợt 2 đóng 2.650.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
3 tháng 5.650.000đ
KỸ THUẬT ĐẮP BỘT 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
30 buổi 1.900.000đ
KỸ THUẬT LÀM GEL 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
16 buổi 1.900.000đ
KỸ THUẬT SƠN SHELLAC 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
16 buổi 1.850.000đ
NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ MÓNG
Đợt 1 đóng 3.550.000đ
Đợt 2 đóng 3.000.000đ
Đợt 3 đóng 2.000.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
7,5 tháng 9.500.000đ
trọn khóa giảm 10% HP còn
8.550.000đ
KỸ THUẬT VẼ CỌ NÉT – BẢN – KIM
Đợt 1 đóng 1.500.000đ
Đợt 2 đóng 1.300.000đ
8g – 10g Khai giảng thường xuyên  
Ngày học: Thứ 2-3-4-5-6
51 buổi 2.800.000đ
Kỹ thuật vẽ cọ nét 8g – 10g 24 buổi 900.000đ
Kỹ thuật vẽ cọ bản 8g – 10g 15 buổi 1.100.000đ
Kỹ thuật vẽ cọ kim 8g – 10g 12 buổi 800.000đ
KỸ THUẬT VẼ THÚ – NGƯỜI – NỔI
Đợt 1 đóng 1.700.000đ
Đợt 2 đóng 1.500.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
50 buổi 3.200.000đ
KỸ THUẬT VẼ THÚ 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
15 buổi 900.000đ
KỸ THUẬT VẼ NGƯỜI 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
17 buổi 1.000.000đ
KỸ THUẬT VẼ NỔI 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
18 buổi 1.300.000đ
KỸ THUẬT VẼ AIRBRUSH – VẼ TRÊN VỎ ĐIỆN THOẠI
Đợt 1 đóng 2.000.000đ
Đợt 2 đóng 1.500.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
50 buổi 3.500.000đ
KỸ THUẬT VẼ AIRBRUSH 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
15 buổi 1.700.000đ
KỸ THUẬT VẼ TRÊN VỎ ĐTDĐ 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
35 buổi 1.800.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
NGHỆ THUẬT TRANG ĐIỂM – NỐI LÔNG MI
Đợt 1 đóng 3.700.000đ
Đợt 2 đóng 3.500.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
  7,5 tháng 8.000.000đ
trọn khóa giảm 10% HP còn
7.200.000đ
KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM 1 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
50 buổi 1.800.000đ
KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM 2 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
50 buổi 3.400.000đ
NỐI LÔNG MI 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
50 buổi 2.800.000đ
TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
12 buổi     1.100.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA MẶT – GỘI ĐẦU CĂN BẢN
Đợt 1 đóng 1.400.000đ
Đợt 2 đóng 1.000.000đ
8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
Khai giảng thường xuyên  
Sáng : 8g – 10g ( Thứ 2-3-4-5-6 )
Chiều : 15g30 – 18g30 (Thứ 3-5 )
Tối : 17g – 20g (Thứ 3-5 )
32 buổi 2.400.000đ
KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA MẶT NÂNG CAO 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
80 buổi 2.900.000đ
KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA MẶT THÁI LAN 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
20 buổi 1.500.000đ
KỸ THUẬT CHĂM SÓC BÀN CHÂN (MASSAGE FOOT) 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
12 buổi 1.500.000đ
NGHỆ THUẬT VẼ HENNA 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
12 buổi 1.500.000đ
KỸ THUẬT TẨY LÔNG MẶT (WAX) 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
28 buổi 1.900.000đ
NGHỆ THUẬT VẼ GEL 8g – 10g
15g30 – 18g30
17g – 20g
12 buổi 1.000.000
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
KỸ THUẬT CẮT UỐN TÓC NAM NỮ 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: Thứ 2-3-4-5-6-7
3 tháng

Học phí tron khoá 12.500.000đ đóng 1 lần giảm còn  9.500.000đ

KỸ THUẬT NHUỘM TÓC CƠ BẢN 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
22 buổi 2.000.000đ
KỸ THUẬT CẮT UỐN TÓC NỮ CĂN BẢN 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
42 buổi 4.500.000đ
KỸ THUẬT CẮT UỐN TÓC NAM CĂN BẢN 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
36 buổi 4.000.000đ
KỸ THUẬT DUỖI  TÓC CĂN BẢN 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
15 buổi 1.500.000đ
NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC TÓC 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: Thứ 2-3-4-5-6-7
3,5 tháng Học phí đóng trọn khóa 16.500.000đ đóng 1 lần  giảm còn 12.500.000đ
KỸ THUẬT CHĂM SÓC TÓC 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
23 buổi 3.500.000đ
LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ VÀ PHỤC HỒI TÓC 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
22 buổi 3.000.000đ
KỸ THUẬT NHUỘM TÓC NÂNG CAO 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
22 buổi 3.000.000đ
KỸ THUẬT CẮT UỐN TÓC NỮ NÂNG CAO 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
27 buổi 4.000.000đ
KỸ THUẬT CẮT UỐN TÓC NAM NÂNG CAO 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
15 buổi 1.000.000đ
KỸ THUẬT DUỖI  TÓC NÂNG CAO 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
21 buổi 2.000.000đ
THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: Thứ 2-3-4-5-6-7
3 tháng Học phí đóng trọn khóa 18.000.000đ đóng 1 lần giảm còn 16.200.000đ
KỸ THUẬT CHĂM SÓC TÓC VÀ DA ĐẦU 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
15 buổi 4.000.000đ
THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC CĂN BẢN 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
37 buổi 6.000.000đ
THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO 8g30 – 11g30
14g00 – 17g00
18g00 – 21g00
48 buổi 8.000.000đ
NGHỆ THUẬT THỜI TRANG TÓC
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
NGHỆ THUẬT THỜI TRANG TÓC
( Bao gồm 4 lớp )
8g30 – 11g30
13g30 – 16g30
Khai giảng thường xuyên
Ngày học: Thứ 2-3-4-5-6-7

Học viên có thể đăng ký 01 lần ( 4 lớp ) hoặc đăng ký từng lớp.  Giảng viên Leslie Đỗ – Tiến sĩ Thiết kế tạo mẫu tóc quốc tế trực tiếp giảng dạy.  Học viên được đào tạo và học tập trên các thiết bị hiện đại nhất hiện nay.  Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề theo quy định.

3 Tháng 25.000.000 đ
GỘI ĐẦU 8g30 – 11g30
13g30 – 16g30
02 tuần 3.000.000 đ
UỐN TÓC 8g30 – 11g30
13g30 – 16g30
02 tuần 7.000.000 đ
NHUỘM TÓC 8g30 – 11g30
13g30 – 16g30
02 tuần 7.000.000 đ
CẮT TÓC 8g30 – 11g30
13g30 – 16g30
04 tuần

 

 

Cơ hội nghề nghiệp