Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
 Giảm 10% cho học viên của khoa Bảo trì cơ khí
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
VẬN HÀNH VÀ LẬP TRÌNH TIỆN CNC 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
GV: Thầy Vỹ  ( F0.2)
Ngày học : Thứ 2-4-6
8 tuần 3.000.000đ
VẬN HÀNH VÀ LẬP TRÌNH PHAY CNC 18g – 21g 8 tuần 3.200.000đ
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CREO – PARAMETRIC 18g – 21g 8 tuần 3.500.000đ
ỨNG DỤNG MASTERCAM LẬP TRÌNH PHAY CNC 18g – 21g 8 tuần 3.000.000đ
ỨNG DỤNG MASTERCAM LẬP TRÌNH TIỆN CNC 18g – 21g 8 tuần 3.000.000đ
ỨNG DỤNG AUTOCAD 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
GV: Thầy Vỹ  ( F0.2)
Ngày học : Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
8 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH TIỆN CNC NHIỀU TRỤC VỚI MASTERCAM 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
GV: Thầy Vỹ  ( F0.2)
Ngày học : Thứ 2-4-6
8 tuần 4.000.000đ
LẬP TRÌNH PHAY CNC NHIỀU TRỤC VỚI CREO- PARAMETRIC 18g – 21g 8 tuần 4.000.000đ
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG KHUÔN MẪU VỚI CREO PARAMETRIC 18g – 21g 8 tuần 4.000.000đ
BẢO TRÌ MÁY PHAY CNC 18g – 21g 8 tuần 10.000.000đ
BẢO TRÌ MÁY TIỆN CNC 18g – 21g 8 tuần 10.000.000đ
BẢO TRÌ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 18g – 21g 10 tuần 4.000.000đ
Cơ hội nghề nghiệp