Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp

 

Giảm 10% học phí cho sinh viên; học viên cũ của khoa cơ điện tử.  Giảm 15% cho học viên đăng ký trọn gói lớp căn bản và nâng cao.
Chỉ áp dụng mức giảm cao nhất là 15%
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 –     T.Bằng ( C3.2)
6 tuần 2.000.000đ
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN INVERTER- SERVO 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 – T.Toàn ( C2.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN INVERTER 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN STEP- SERVO 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VỚI PLC MITSUBISHI FX-3U 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 3-5 –     T.Bằng ( 3.2)
12 tuần 3.400.000đ
(đã giảm15%)
TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VỚI PLC MITSUBISHI FX-3U CB 18g – 21g 6 tuần 2.000.000đ
TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VỚI PLC MITSUBISHI FX-3U NC 18g – 21g 6 tuần 2.000.000đ
LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 3-5 – T. Toàn ( C2.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI CB 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI NC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
ỨNG DỤNG PLC SIEMENS LOGO! TRONG ĐK KHÍ NÉN 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 – T. Bằng ( C3.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC SIEMENS LOGO! 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC S7 200 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 – T. Toàn ( C2.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
Lập trình PLC S7 200 CB 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
Lập trình PLC S7 200 NC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC S7 300 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 –     T.Bằng ( C2.3)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
Lập trình PLC S7 300 CB 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
Lập trình PLC S7 300 NC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC S7 1200 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 – T. Toàn ( C2.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
Lập trình PLC S7 1200 CB 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
Lập trình PLC S7 1200 NC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC S7 1500 VỚI TIA  PORTAL 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
Ngày học: 2-4-6 –     T.Bằng ( C2.3)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
Lập trình PLC S7 1500 với TIA PORTAL CB 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
Lập trình PLC S7 1500 với TIA PORTAL NC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC OMRON 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
 Ngày học: 2-4-6 –     T.Toàn ( C2.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
LẬP TRÌNH PLC OMRON CB 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
LẬP TRÌNH PLC OMRON NC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN-THỦY LỰC 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
 Ngày học: 2-4-6 – T.Bằng ( C3.2)
10 tuần 2.550.000đ
(đã giảm15%)
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC 18g – 21g 5 tuần 1.500.000đ

Cơ hội nghề nghiệp