Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
CAD/CAM – CNC CƠ BẢN 18g – 21g Khai giảng thường xuyên
GV: Thầy Đăng  ( F0.4)
Ngày học : Thứ 2-4-6
8 tuần 3.200.000đ
CAD/CAM – CNC NÂNG CAO 18g – 21g 8 tuần 3.600.000đ
KỸ THUẬT TIỆN CNC 18g – 21g 8 tuần 3.600.000đ
KỸ THUẬT PHAY CNC 18g – 21g 8 tuần 3.600.000đ
VẼ VÀ THIẾT KẾ CƠ KHÍ TRÊN MÁY TÍNH (AUTOCAD) 18g – 21g 6 tuần 2.200.000đ
GIA CÔNG CƠ KHÍ TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM 18g – 21g 6 tuần 3.000.000đ
THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MÁY CẮT DÂY 18g – 21g 4 tuần 3.000.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
TIỆN CĂN BẢN 8g – 11g
18g – 21g
Khai giảng thường xuyên
Ngày học : Thứ 2-3-4-5-6
5 tuần 2.000.000đ
TIỆN LỖ, TIỆN CÔN, LĂN NHÁM   8g – 11g
18g – 21g
6 tuần 2.400.000đ
TIỆN REN  8g – 11g
18g – 21g
5 tuần 2.400.000đ
TIỆN GÁ LẮP PHỨC TẠP  8g – 11g
18g – 21g
6 tuần 3.000.000đ
ÔN THI CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/7  8g – 11g
18g – 21g
5 tuần 1.500.000đ
PHAY CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
6 tuần 1.800.000đ
PHAY BÁNH RĂNG, ĐA GIÁC 8g – 11g
18g – 21g
8 tuần 2.500.000đ
HÀN ĐIỆN CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
8 tuần 1.600.000đ
HÀN ĐIỆN NÂNG CAO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
10 tuần 2.000.000đ
ÔN THI CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/7  8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
8 tuần 1.500.000đ
HÀN KHÍ 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
8 tuần 2.000.000đ
HÀN TIG-MAG 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
10 tuần 2.600.000đ
Cơ hội nghề nghiệp