Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
LẮP ĐẶT ĐIỆN DÂN DỤNG  8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
Khai giảng thường xuyên
Ngày học : Thứ 2-3-4-5-6
Sáng: 8g – 11g : Cô Sang
Chiều: 8g – 11g : Cô Sang
Tối: 18g – 21g : Thầy Bảng
5 tuần 1.500.000đ
LẮP ĐẶT ĐIỆN XÍ NGHIỆP  8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.500.000đ
LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
6 tuần 1.500.000đ
BẢO TRÌ ĐIỆN XÍ NGHIỆP 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.500.000đ
BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
6 tuần 1.500.000đ
LẮP ĐẶT BIẾN TẦN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.500.000đ
ÔN THI CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/7 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.150.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
Khai giảng thường xuyên
Ngày học:
Sáng: 8g – 11g : Thứ 2-4-6
Chiều: 8g – 11g : Thứ 3-5-7
Tối: 18g – 21g : Thứ 2-3-4-5-6
5 tuần 1.450.000đ
QUẤN DÂY 1 PHA CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.400.000đ
QUẤN DÂY 1 PHA NÂNG CAO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.350.000đ
QUẤN DÂY 3 PHA CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.400.000đ
QUẤN DÂY 3 PHA NÂNG CAO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.350.000đ
QUẤN DÂY BIẾN ÁP CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.350.000đ
QUẤN DÂY BIẾN ÁP NÂNG CAO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.250.000đ
QUẤN DÂY QUẠT ĐIỆN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.400.000đ
QUẤN DÂY VẠN NĂNG CĂN BẢN 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.450.000đ
QUẤN DÂY VẠN NĂNG NÂNG CAO 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.400.000đ
BẢO DƯÕNG &VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN 1PHA, 3PHA 8g – 11g
13g30 – 16g30
18g – 21g
5 tuần 1.600.000đ
Cơ hội nghề nghiệp