Hungvuong

Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương

161 – 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

(028) 38558016

  • Phòng Hành chánh (028. 38 563 456): Liên lạc các công việc về tổ chức hoạt động và hành chính nhà trường.
  • Phòng Công tác học sinh sinh viên (028.39 574 922): Giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý học sinh như: chuyên cần, rèn luyện, xin phép nghỉ học, đơn tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập, giấy chứng nhận học sinh để bổ túc hồ sơ cá nhân, bảng tên, thẻ học sinh, khám sức khỏe đầu năm, học bổng. Tin nhắn của nhà trường đến PHHS khi học sinh nghỉ học nhiều, vi phạm nội quy, thông báo mời họp PHHS.
  • Phòng Đào tạo (028. 38 558 016): Tư vấn tuyển sinh và giải quyết các vấn đề Kết quả học tập, thi lại, học lại, chuyển điểm, đăng ký học Anh văn TOEIC, Tin học IC3/MOS, cấp bảng điểm, đóng học phí, liên thông CĐ/ĐH, chính sách miễn trừ học tập, thi hết môn.
  • Trung tâm Đào tạo lái xe (028. 38 534 476): Tư vấn đào tạo lái xe và giải quyết các vấn để liên quan đến đào tạo lái xe.