PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN NGƯỜI HỌC

Học sinh vui lòng chọn nghề đang theo học để truy cập vào để khảo sát ý kiến người học:

1/. Nghề Cơ điện tử

2/. Nghề Cắt gọt kim loại

3/. Nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

4/. Nghề Điện tử công nghiệp

5/. Nghề Điện công nghiệp

6/. Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

7/. Nghề Quản trị mạng máy tính

8/. Nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính

9/. Nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

10/. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

11/. Nghề May thời trang

12/. Nghề Công nghệ ô tô