• Các lớp Anh văn TOEIC và Tin học MOS sẽ khai giảng thường xuyên. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Phòng Ghi danh – (028)38558016 vào các ngày trong tuần.

»» THỜI KHÓA BIỂU ANH VĂN TOEIC ««

Môn Học phí Tổng cộng Giờ học Dự kiến khai giảng Thời gian
TOEIC Vỡ lòng

800.000đ

6.150.000đ T3/5/7 18g – 21g Ngày 02/11/2020

8 buổi

Căn bản

1.800.000đ

T2/4/6 18g – 21g Ngày 02/11/2020

12 buổi

Luyện thi

2.600.000đ

T2/4/6 18g – 21g Ngày 19/10/2020

16 buổi

T2/4/6 18g – 21g Ngày 30/11/2020
Lệ phí thi

950.000đ

Ghi chú: Học sinh kiểm tra Anh văn đầu vào có điểm đạt xếp lớp loại nào sẽ đăng ký học từ lớp đó. Học sinh chưa Kiểm tra sẽ đăng ký từ lớp TOEIC Vỡ lòng.

  • Điểm kiểm tra Anh văn đầu vào Khóa 18K12 và 19K13: TẠI ĐÂY
  • Điểm kiểm tra Anh văn đầu vào Khóa 20K14: TẠI ĐÂY

 

»» THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC IC3 ««

Môn Học phí Tổng cộng Giờ học Dự kiến khai giảng Thời gian

IC3

CF

1.065.000đ 3.195.000đ 10 buổi

KA

1.065.000đ 10 buổi

LO

1.065.000đ 10 buổi

»» THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC MOS ««

Môn

Học phí

Tổng cộng

Giờ học

Dự kiến khai giảng

Thời gian

MOS Excel 1.430.000đ 2.860.000đ T2/4/6 18g – 21g Ngày 15/12/2020

10 buổi

T3/5/7 18g – 21g

10 buổi

Word 1.430.000đ T3/5/7 18g – 21g Ngày 14/12/2020

10 buổi