Đánh giá KNN(Kỹ năng nghề ) QG (Quốc gia)

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2020

Mục đích của việc đánh giá kỹ năng nghề

Công nhận những kỹ năng nghề của người lao động đã tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao trình độ kỹ năng nghề của mình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới.

Phát hiện những thiếu hụt về kỹ năng nghề của người lao động so với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được ban hành, từ đó đưa ra thông tin cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ sở dạy nghề để có biện pháp bổ sung những kỹ năng nghề còn thiếu hụt

Là căn cứ cho người sử dụng lao động khi tuyển dụng, bố trí công việc và trả lương phù hợp với bậc trình độ kỹ năng nghề mà người lao động đã đạt được

Nguyên  tắc  thực  hiện  đánh  giá, cấp  chứng  chỉ kỹ năng  nghề quốc gia

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động có nhu cầu được thực hiện theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng đã được quy định trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đó

Việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động được thực hiện tại các Trung tâm Đánh giá kỹ năng

Người lao động tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là người dự thi) đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng đó.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ

 • Đối với bậc 1/5: Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.
 • Đối với bậc 2/5: Người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện:
  • Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
  • Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;
  • Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.
  • Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;
  • Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
  • Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;
  • Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.
 •  Đối với bậc 3/5: Người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện:
  • Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;
  • Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
  • Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;
  • Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

Hình ảnh Chứng chỉ Đánh giá Kỹ năng nghề Bậc 3 – Nghề Công nghệ thông tin

 • ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC
  • Địa điểm tổ chức: Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng (số 161-165 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quý đơn vị có thể chủ động đề xuất mở lớp khi có đủ số lượng giáo viên cần đánh giá.
 • Thông tin liên hệ: Cô Trang – Email: [email protected]

♦Tải thông báo tại đây >>> THONGBAO – DIEUKIEN&HOSO THAM DU

Tải Mẫu phiếu đăng ký tại đây >>>PHIEU DK THAM DU DG KNN