Câu lạc bộ VN86 - Các nhà cái uy tín đổi thưởng

Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

01/08/2022
2153 lượt xem
        Căn cứ Thông tư 04//2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Thông tư Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
       Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương ban hành Quyết định số 153/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 về hiệu chỉnh Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Quy định này có hiệu lực kể từ khóa 22K16. Bãi bỏ Quyết định số 58/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 17 tháng 04 năm 2019.
        Quyết định về hiệu chỉnh Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết: Xem tại đây
       Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết: Xem tại đây

 

Bài viết cùng chủ đề: